Headerbild

Säkerhet

Varför använder vi kameraövervakning?

Kungälvs kanotklubb använder kameraövervakning med syftet att förebygga och försvåra brottsliga gärningar inom våra byggnader samt föreningens egendom. 

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

 • Övervakning och inspelning av video inom Kungälvs kanotklubbs område
  Syftet med detta är att förhindra brottslig aktivitet så som inbrott, stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd vid utredning av brott som skadegörelse och stöld. 
  Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.
 • Lagring av specifika inspelningar och händelser
  Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.
  Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av "rättslig skyldighet" när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.
 • Kategorier av personuppgifter
  Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Kungälvs kanotklubb säljer eller förmedlar inga uppgifter till tredje part. 

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Tillgången till Kungälvs kanotklubbs kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas normalt i 14 dagar men som längst i 90 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Inspelat material sparas på USB-minne och tillgången är begränsat till ett mindre antal personer. 

Kontakt

Har du frågor eller undrar mer om säkerhet på Kungälvs kanotklubb vänligen kontakta Styrelsen på info@kungalvskk.org